Scorproba w Chewsuretii

Archaiczne tradycje Chewsuretii jeszcze do połowy XX wieku dopuszczały niezwykłą formę relacji damsko-męskiej, która jest dziś znana pod nazwą scorproba (także cola-dgoma – „leżenie bez ruchu”, dobil-dzmobiloba – „siostrzeństwo i braterstwo”). Na­zwa ta pochodzi od słowa scorperi (także nandauri), które oznacza podobnego duchem i sercem – ukochaną osobę, której nie wolno poślubić.

Chewsuretia

Na Wschodnim Kaukazie, po północnej i południowej stro­ nie głównego działu wodnego Kaukazu żyją Chewsurowie – lud o wyjątkowych dziejach i charakterze,którego dramatyczny żywot i odmienne od innych tradycje od zawsze były przedmio­tem zainteresowania naukowców oraz źródłem inspiracji dla pi­sarzy i poetów. Jeszcze sześćdziesiąt kilka lat temu w Chewsuretii można było zetknąć się z wojownikami rodem ze średniowiecza, odzianymi w kolczugi, uzbrojonymi w miecze, kindżały i tarcze.